به خودم

  دلا خود را در آیینه چو کژ بینی هر آیی

  تو کژ باشی نه آیینه تو خود را راست کن اول

                                                          مولوی /دیوان شمس

/ 0 نظر / 4 بازدید