پسر جانمان هم تب کرده اساسی ناراحت

دکتر توصیه کرده دو روز بمونه خونه،برگشته به دکترش میگه سه شنبه می تونم برم مدرسه ورزش داریم !

اصلا نمیشه از قبل برای یک دقیقه بعد هم برنامه ریزی کرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید