نه دامیست نه زنجیر همه بسته چراییم ؟

                                                       مولوی ،دیوان شمس 

/ 3 نظر / 8 بازدید
سوسن جعفری

می‌دانی آنا جان. از روزی که اینجا خواندم خانم دکتر قرار است بروند می‌ترسم حتی بیایم بنویسم سال نو مبارک ... نمی‌دانم .. نمی‌دانم ...

مریم عبدی

سلام مجموعه شعر « ثبت احوال باران» چاپ شد. این مجموعه را در اینجا بیابید: مصلی ـ نمایشگاه کتاب ـ سالن شبستان ـ راهرو ۲۱ – غرفه ۳۱ – نشر روزگار ۱۱ ــ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲