فقط نیم درجه

همسرجان زنگ زده به دکتر بچّه ها :آقای دکتر فقط نیم درجه تب داره !!!

پسرم :با 39.6 !!! بی حال ِ بی حال 

میگم اون زمان استامینوفن داده بودی الان داره می سوزه 

/ 1 نظر / 7 بازدید
سوسن جعفری

چه خبره در منزل شما مادر جان؟