قیزین کی اؤلدی ...

دخترم :من می خوام موهام رو کوتاه کنم !

مطمئنی ؟

دخترم :بله ! مامان لطفا !!!!‌

 

توی آرایشگاه 

 من از اون مدل ها دوست دارم که جلوشون بلند تره ،تل ها شون کم حجم تره !!!!!!

آرایشگر :مطمئنی !!

بله دیگه مثل همین و مدل رو به خانم نشون داد

 

خونه 

 من در رو باز می کنم !

نفر اوّل پسرم :اِ ؟من اشتباهی اومدم ؟ وای چه خوشگل شدی ؟!!!!!! (تصّور کنید قیافه ی دخترم رو )

نفر بعدی بابامون : اِ؟!!!!!! وای چی کار کردی ؟!!!! من الان چطوری تو رو بفرستم بیرون !!چه خوشگل شدی (کیلو کیلو قند تو دل دخترم آب میکنن )

بعد همسر جانمان یواش می فرمایند :مگه نگفتم اینو خوشگل نکن !!!!  (من چه کنم ؟)

 

حالا من یا سشوار دستمه یا اتوی مو ،دختر جان هم نصف روز جلوی آینه س

/ 4 نظر / 4 بازدید
حسن

من نفهمیدم چرا نباید دختر جان رو خوشگل کرد؟؟

شاسوسا

قيزي اولان قيرميزي دون گيمز

کیانادخترشهریوری

ای جانیم...بو گوزلین بیر عکسین گوی بیزه.

رها

یعنی عاشق این خاطرات تو و کیانا م خیلی دوست دارم این بخش از نوشته هاتو