فرشته ی بهار

تصمیم گرفته بودم برای جشن تولد نه سالگیش تمام همکلاسی هاش رو دعوت کنم ولی خودش چهار نفر دعوت کرده دلش می خواد فقط بازی کنن !

بزرگترا رو دعوت نکنیا!

چرا

هی میگن وای چه خانم شدی ؟ بیا ببینم و وقتم رو میگیرن !بزرگترا رو یه روز دیگه دعوت کن باشه ؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
دوست

نه سالش شد؟ همین دیروز بود از مهدش مینوشتیا