قبل از دیگران خودم

 در بند دیگران نبودن از نظر من یعنی رهایی به معنی کامل کلمه ،تله ای که اغلب گرفتارش هستیم.

رمز آزادی ذهن چیست ؟به زبان بسیار ساده باید گفت :یک جمله"به من ارتباطی ندارد هر کسی هر جور راحته " خیلی زرنگ باشیم قبل از قضاوت دیگران باید بتوانیم رفتار،گفتار و اعمال خودمان را به چالش بکشیم هر زمان به آن من آرمانی رسیدیم ! شاید بتوانیم پیشنهادی درباره ی دیگران بدهیم به قول ما اول مچیدین ایچی :)

/ 2 نظر / 4 بازدید
م

بهتره گفت دربند عقاید و افکار دیگران نبودن

مامان علیرضا و حسین

اینکه اول خودمون بعد دیگران کاملا درست اما این جمله که کار و منش هیچ کس به من هیچ ارتباطی نداره به نظرم کمی جای بحث داره. برای اینکه واقعا تو هم نخوای یه جا ارتباط پیدا می کنه![چشمک]