و من خاله خواهم شد

نه ساله بودم که برای اولین بار مدرسه نرفتم و با بهترین لباسا و کفش های مهمونیم منتظر مامان و نی نی کوچولو یی شدم که حالا داره مادر میشه !!!!حسش یه چیزی بین ناباوری و خوشحالی و دلتنگیه ،در این که عاشق بچّه ها هستم شکی نیست .از نظر من خواهرم هنوز همون نی نی کوچولویی هست که مامان گذاشت توی بغلم و گفت اینم خواهرت اسمشو چی میزاری ؟ آه امان از این خاطره ها کاش این مغز یک دگمه ی delete داشت .

خلاصه اینکه من خاله می شوم و خیلی خوشحالم نه ماه دیگه میشه دی یا بهمن ؟

/ 3 نظر / 5 بازدید
رها

خیلی حس خوبیه آنا! تبریک!

باهری

... سلام خاله آنا... ودرود بر شما [گل]

Daisy

Why not cherishing these memories, they are beautiful memories that made you who you are. And now you can relive them here or share them with your kids. Congratulations! This is great news.