بهترین بخش سفر

این مجتمع  در پاریس هست .برای تمام گروه های سنی دراکثر شاخه های علمی آزمایشگاه های عملی و اسلاید و فیلم و نمایشگاه داره ما فقط تونستیم به بخش زیر ده سال بریم .درمورد هرشاخه ازعلوم به طور عملی آزمایش میکردند و توضیح میدادند و بچه ها درهرمرحله زیرنظرکارشناس اون بخش دراین فعالیت ها شرکت داشتند .درهربخش یک تابلو به خط بریل برای نابینایان و یک فیلم  به زبان ناشنوایان پخش میشد

cite-sciences

/ 0 نظر / 5 بازدید