آرزو بر نوجوانان هم عیب نیست ؟

پسرم

27 تیر منم می خوام برای رصد برم

 برم کلاس بازیگری؟اجازه میدی ؟

مدرسه برای هنر کنده کاری چوب رو انتخاب کردم

شطرنج هم خیلی دوست دارم

این ریاضی چه جالب شده ؟!!!

چقدر اسکیت با حاله این دفعه میرم بالای بزرگترین رَمپ (سکوی بلند )

بیا ببین این رسوب نارنجی که تشکیل شد به چه دردی میخوره این دوتا رو با هم قاطی کردم

...

هر دم از این باغ بری می رسد ! خدا به خیر بکند ،دیروز همسایه مون رو دیدم 

-چه خبر ؟گفتم عیان است دیگه !سرشو تکون میده و میگه خدا حوصله بده بهت(آمین )

/ 1 نظر / 4 بازدید
ياس سفيد

سلام انا جون خدا برات نگه داره آپم بیا خوشحال میشم