عشق مدرسه!

دخترم: یه کیک بزرگ برای خانمم و یکی دیگه که خیلی بزرگتر باشه برای دفتر درست کن بعدش فردا بیار مدرسه بگو قراره بریم مسافرت اگر اجازه بدین دخترم از فردا نیاد!

پسرم: یکی بیاد دفتر معاونت امضا کنه من از دوشنبه نرم! کیک رو هم برای خودمون نگه دار این دخترت چقدر پیچیده میکنه :)))))

/ 2 نظر / 4 بازدید
مامان علیرضا و حسین

ما هم از دوشنبه مسافرتیم و نمی ریم! کیک و اینا هم نمی خواد! فقط تصمیم می گیریم نریم![نیشخند]

مينجيق

از مدرسه گريزان نيستند كه! مي خواهند با شما بيشتر زمان سپري كنند.