چه استدلالی

دخترم جشن گرفته فردا تعطیلن 

پسرم :قبول نیست .

دخترم :هه هه آخه ما ابتدایی هستیم هورا ! 

پسرم :منم به سن تکلیف نرسیدم پس باید منم تعطیل باشم  !

/ 2 نظر / 4 بازدید