روز معلّم

بوسه بر سر انگشتان ِ گچ اندودت ؟نه باز هم کم است .معلّم ِ عزیزم روزت مبارک

به یاد آقای طاووسی(جبر)

       آقای شامیر(جبر)

       خانم غلامی(هندسه )

       آقای پور خرازی(فیزیک)

      خانم جاهد (دوم ابتدایی)

      .

      .

      .

 

     و  مامان

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
ا. ش.

من هم به ياد آقاي پيشكار آموزگار كلاس اول دبستانم در اردبيل.

باهری

... یادشان هماره سبز...[گل] و درودبرشما

دیمزن

فكر كنم آقاي خرازي معلم ما هم شده بود.

خ.م.ا.ر

منهم به یاد معلم کلاس اول دبستانم که فوت شدن سرکار خانم سالار کیا [گل]