فقط یک لبخند و دیگر هیچ

دور و بَر همه ی ما کسایی هستن که من بهشون میگم گلوله منفی ،یه جورایی ساخته شدند برای حرص دادن و به قول جوونای امروز راه رفتن روی اعصاب طرف مقابلشون 

به همچین کسی فقط یه لبخند بزنین ،اصلا به عمق حرفاش فکر نکنین .من یاد گرفتم که اعصابم بسی با ارزش تر از حرفایِ پوچ این آدماست .

/ 0 نظر / 7 بازدید