اندکی شادمانی و امیدواری

اینروزها نیاز به شادمانی رو خیلی خوب میشه حس کرد و دیروز لبخند تبریز رو  به بهانه ی فوتبال دیدیم .

                                                                       خداروشکر

پ ن :از فوتبال هیچی نمیدونم ،همین که توپ توی دروازه یعنی گل ولی لبخند ِ دیگران خیلی انرژی میده

/ 3 نظر / 4 بازدید
باهری

... غلبه تیم قدرتمند تراکتور سازی بر استقلال تهران ، بر همه تبریزیان مبارک... واقعا که این تیم آبروی فوتبال تبریز است.

یاسمن

از روشنفکرانی که غم را تقدیس می کردند وشادی را تقبیح‘ هیچ خیری ندیدیم یاشاسین تراختور و هوادارانش که دارند شادی را با خود به ارمغان می آوردند.

یاسمن

امیدوارم به برکت تراختور "تقدیس غم" جایش را کم کم به "حرمت شادی و دلخوش" دهد. هم از نظر اقتصادی و جذب توریست " ترویج شادی" بهتر از "تقدیس غم" است وهم از نظر روحیه ی عمومی مردم.