سالی نو با حالی نو

سال ِ نو و حال ِ نو و توافق هم که به راه است ... . می گفتند تحریم ها اصلا احساس نمی شود ! امّا توافق حتّی از نوع پیش نویسش حسابی سروصدا کرد . 

/ 1 نظر / 21 بازدید
مرجان

امیدوارم و خوشحالم.