مریخ موشک بازی !!

ساعت 2:06 ،پنجم شهریور ماه 90

پسرم با چشمانی نیمه باز  و خمیازه کشان میگه حتما برای سحری منم بیدار کنین این مریخ رو ببینم .

خوبه سایت آسمان شب رو خوندیم که این خبر اشتباه ترجمه شده ولی ما با یک تلسکوپ ِ فوق ِ آماتوری که فوتش میکنی تغییر جهت میده در این آسمان ِ ابری تبریز نه ماهی میبینیم و نه مریخی چه برسد به دو عدد ماه،همچنان باسماجت تمام به رصد اَبرها مشغولیم ، آیا مریخ با ما قایم موشک بازی میکند ؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
باهری

... خبر مربوط به مریخ ونزدیک شدن آن به زمین در 5شهریور صد در صد دروغ بود و مبنای علمی نداشت.این خبر بارها از سوی منابع موثق تکذیب شده بود. درودبرشما