اندر شیرین بودن شیمی

از دبیر شیمی چی گفتی ؟امروز میگفت از شیمی خوشم نمیاد .

همسر جانمان :خودم درستش میکنم .نگران نباش

و باز همسر جانمان روبروی اتاق پسرم :من دوم دبیرستان از معلمم خوشم نمیومد ،سوم که بودم عاشق دبیرمون بودم تو شیمی همیشه نمره ی اول بودم .نمی دونین چقدر شیرینه چقدر درس جالبیه !!!(آیکون خونه ی ما )

پسرم از تو اتاق داد میزنه :اِ تازه یادتون افتاده شیرین بوده ؟؟

 

پ ن : اصولا ما خانوادگی علم را دوست می داریم .چه جورم نیشخند

/ 0 نظر / 7 بازدید