درد داریم

هیچوقت همسرم را تا این حد کلافه و درهم  ندیده بودم .پسرم آرام می پرسد چی شده ؟بابا یه جوریه

همسرم : این بچّه ها رو می بینم و می سوزم :(((

/ 0 نظر / 6 بازدید