گاهی یک لحظه درنگ باید

در اوج عادی بودن قدرمعمولی بودن رو بدونیم .کنترل  "ترین بودن ها"  ، "  ترین ها رو داشتن " و " تبدیل به یکی از ترین ها شدن " اجازه ی لذت بردن از زندگی رو نمیدن !دقت کنیم به جای ترمز کردن ، پا روی پدال گاز نزاریم .گاهی باید توقف کرد و فارغ از تمام برچسب ها و اتیکت های ظاهری ،خودمون رو از پس روکش های رنگارنگ بکشیم بیرون و رهاش کنیم .

/ 4 نظر / 4 بازدید
مینجیق

موافقم آنا جانم

ثمین

آی آی ترین شدن ها بیچاره مون کرده آنا جان

سروناز

به یک دست انداز ناهموار نیاز داریم تا به این مرحله برسیم و بفهمیم این ترین ها گاهی به پوچی ختم میشه