آنهایی که واقعا اذیّت می شوند .

آنهایی که زردی گرفته اند.

آنهایی که گلویشان درد می کند.

آنهایی که آبله مرغان گرفته اند.

آنهایی که واقعا اذیّت می شوند .

 

پ ن :آخرین سروده ی دخترجانمان پس از آبله مرغان گرفتن خودش و زردی ِ پسرخاله اش 

 

به این نتیجه رسیده ام که برنامه ریزی کردن در مورد من صدق نمی کند چون زندگی پر از اتّفاق های غافلگیر کننده است .آبله مرغان هم قوز بالای قوز می شود که توی خانه بست بنشینی و نتوانی به خواهرت و نی نی سر بزنی

/ 2 نظر / 4 بازدید
یک دختر

گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی:)اینا هم می گذره.

زنده

همه اینها در مقابل انهایی که عمل کرده اند چیزی نیست