قابل توجّه نویسندگان کتب جدید سوم ابتدایی

ما اولیای سوم دبستانی مشمول تازه ترین سیستم آموزشی هستیم ! از اوّل ابتدایی هر آزمون و خطایی رو تجربه کردیم (ما ،بچّه هامون و آموزگار و کادر مدرسه ) روند تغییرات همینطور ادامه داره حالا برچه اساسی الله و اعلم !! امسال که  اجتماعی هم تغییر کرده به مطالعات اجتماعی، بالاخره خانواده ی هاشمی بعد از چند نسل ایران گردی بازنشسته شدند.دخترم درس اوّل مطالعات اجتماعی رو باصدای بلند می خوند.خلاصه کنم که از زبان نوزادی تازه به دنیا اومده نوشته شده ،مادرش نگرانه که چرا چشم هاش رو باز نمی کنه و توی بیمارستان پرستار علّتش رو توضیح میده و میرن خونه ،توی خونه خواهر بزرگتر این نوزاد منتظره ... .

دخترم :این خانم که یه بچّه ی بزرگتر هم داره نمی دونسته چرا نوزاد چشماش رو بسته ؟

خب شاید اشتباه چاپی باشه 

تا آخر درس سه تا اشتباهِ مفهومی پیدا کرده ! به سومی که رسید گفت :این که دیگه چاپی نیست ! هرکی اینا رو نوشته چرا مرور نکرده ؟!

/ 1 نظر / 7 بازدید
مامانی جدید

نکته سنجی ارثی :)))