مرهم زمان

گاهی برای رسیدن باید ترک کرد .برای نزدیک شدن فاصله گرفت و صبور بود .

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
مامانی جدید

صبوری تا کی ؟؟؟؟