این عکس ها را درجواب دوستی می گذارم که پرسیده بود آیا اونجا واقعا 24 ساعت جز خوردن کار دیگه ای نکردید ؟

کتاب خوندیم  و قلعه ساختیم .

ما همه جا بیل و سطل مان همراهمان است و تخصص در ساخت انواع قلعه ی شنی با نمای صدفی و سنگی داریم .البتّه اونجا ابزار نداشتیم پلاستیکی اش رو پیدا کردیم .

بچّه ها 

مجتمع شنی دختر جان !

و همینطور تا غروب مشغول بودیم .

این هم دختر جانمان در کسوت بنّایی

/ 0 نظر / 7 بازدید