خود فراموش پندار!

7:00

... is typing...

می دونی کسی نمی فهمه چی میگم این درد آخرش منو می کشه 

11:20

اومدی ؟

1:25

خود فراموش پنداری گرفتم باید با یکی صحبت کنم 

3:30

هستی ؟

4:12

هارداسانننننننن ب 

و الان 

1:15 بعد از نیمه شب !! 

... is typing

من : تایپ کن فردا می خونم .

 لازم نیست کار خاصی کرد .گاهی فقط باید خواند تا سندروم خود فراموش پنداری دوستی بگذرد :))))

/ 10 نظر / 5 بازدید
Mohammad

سلام وبلاگ خیلی قشنگی داری یه سری به سایت مام بزن http://www.Fundoni.ir

Mohammad

سلام وبلاگ خیلی قشنگی داری یه سری به سایت مام بزن http://www.Fundoni.ir

Mohammad

سلام وبلاگ خیلی قشنگی داری یه سری به سایت مام بزن http://www.Fundoni.ir

Mohammad

سلام وبلاگ خیلی قشنگی داری یه سری به سایت مام بزن http://www.Fundoni.ir

Mohammad

سلام وبلاگ خیلی قشنگی داری یه سری به سایت مام بزن http://www.Fundoni.ir

Mohammad

سلام وبلاگ خیلی قشنگی داری یه سری به سایت مام بزن http://www.Fundoni.ir

Mohammad

سلام وبلاگ خیلی قشنگی داری یه سری به سایت مام بزن http://www.Fundoni.ir

این دفعه قطعا من نیستم چون در ایز تایپینگ تنبلم پس این کی بوده ؟

فریناز

نه بی نام عزیز ایز تایپینگ های من خودفراموش پندارن مشهور شدم

سیم سیم

فریناز خود فراموش پنداری یعنی چی اونوقت ؟