می خواهید در آینده چه کاره شوید ؟

دخترم :خانم معلّمم پرسید چه شغلی رو دوست داری ؟منم بهش گفتم معلّم نقّاشی 

پ ن :امروز نظرش تغییر کرد به آرایشگری ! 

/ 1 نظر / 7 بازدید
فرزانه

گمونم صدبار دیگه هم نظرش عوض بشه پسرک که تا حالا بیست تا شغل عوض کرده [نیشخند]