هشدار هایی که باید حس کرد

دوستی مثل اِسپند روی آتش بود.گفت و گفت و گفت ... . آخرش هم نتیجه گرفت .دنیا ارزش اینقدر حرص خوردن ندارد باید بی خیال بود ! 

 

ولی بی خیالی بعضی جاها مثل پاک کردن روی مساله می ماند .وقت هایی هست که باید نشانه ها را جدّی گرفت و هشیار بود .گاهی هشدارهای نامرئی و بی اهمیّت حکم تابلوی ِ جهت یاب را دارند .

/ 6 نظر / 39 بازدید
لاوین تخفیف

هممیشه به هشدار ها توجه کنید

مامان آرمان

این اسپند روی آتش احیانا من نبودم آیا ؟[سوال]

مینجیق

"اؤزون بولسن" جریانی دی؟ http://yasamanfarzan.arzublog.com/post-34300.html قدیم ها که اغلب والدین گیر می دادند گیر می دادند بعد یهو برمی گشتند می گفتند خودت می دونی! همه چی رو ول می کردند. رفتاری بینابین برایشان معنا نداشت. یا انتظار داشتند بچه ها مثل روبات تحت فرمان باشند یا هم کامل ببُرند. چه قدر هم با این رفتارها یشان ضربه روحی زدند.

مینجیق

به مامان آرمان: هرچند شما را از نزدیک ملاقات نکرده ام اما حس خوبی نسبت به شما دارم. به نظرم باخودتان روراست هستید. خود را همان گونه که هستید نشان می دهید. حس من این هست که برعکس اکثریت جامعه شما نقاب به چهره ندارید.

مری

هر چی نوشته بودم پاک شد [گریه]