فرشته ها کجان ؟

فرشته ها کجان ؟

- آسمون

پس چطوری از ما محافظت میکنن؟

-فکر کنم هر وقت لازم بشه میان زمین

پس چرا دیده نمی شن؟

-بی رنگ هستن

پس چرا باد ی که از بال زدنشون ایجاد میشه رو من حس نمی کنم

-چی؟؟؟

بازم نمی دونی !! اصلا چرا رفتی مدرسه ؟چرا سواد داری نمی تونی سؤالای منو جواب بدی؟چرا خانم معلّم میگه برو از مامانت بپرس؟چرا داداش این همه درس داره با من بازی نمی کنه ؟چرا فرشته ها رو نمی بینم ؟چرا این فرشته ها چند وقتی هست زیر ِبالش ِ من جایزه نمیزارن؟چرا خانم معلّم میگه وقتی نماز می خونیم فرشته ها پشت سر ما وایستادن ؟اونوقت پشت ما به اونهاست ،بی ادبی میشه ؟....

 

- یکی یکی بپرس چه خبره ؟؟خب تو فرشته ی منی دیگه

بازم اشتباه ! من بچّه ی انسانم

-؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بچّه ها فرشته هستن

نه خیر من قبول ندارم ،فرشته ها بی رنگ هستن خودت گفتی ،من دیده میشم

-صبر کن فکر کنم فردا بگم

بلد نیستی ؟آره ؟درساتو خوب نخوندی ؟

آه خدای ِ من! مثل ِ مسلسل بدون یک لحظه مکث

/ 0 نظر / 23 بازدید