در هفته نامه ی سلامت مطلبی خواندم با عنوان مادرکافی باش ،مادر کامل نباش !من اینطور اصلاح می کنم که خواهر کافی باش ،خواهر لازم نباش :)))

/ 1 نظر / 4 بازدید
مامان عليرضا و حسين

خواهر لازم وقتي پيش مي ياد که هم خواهر باشي هم مادر! در واقع مجموع خواهر کافي و مادر کافي مي شه خواهر لازم!!