تغییر ِحال

شب قدر فرصتی هست برای رفتن از حال ِ درگیر به گذشته ی رها ،سفری از درون به خود ِ واقعی ،تمام لذّتش به اختیاری بودن ِ انتخاب بازگشت هست و برگزیدن ِفهم .برگشت به طرف ِ نور ِ آگاهی و ترک کردن ِتاریکی ِجهل و اسارت ِنادانی  .

/ 3 نظر / 4 بازدید
دوست

رفتن از حال درگیر به گذشته رها ! چه تعبیر جالبی

کیانادخترشهریوری

من رمز داشتم؟[متفکر]

ا. ش.

قبول باشه انشاءالله. عید شما هم مبارک.