دلتنگی برای ِ...

دخترم :پاشو بریم 

-کجا؟

دخترم :دستشویی

-خب خودت برو

دخترم :اینجا راحت نیستم من دستشویی میرم خونه خودمون !

دو ،سه روز دیگه همیشه اینجاییم ،اینجا خونه ی ماست 

دخترم :نه من اینجا راحت نیستم 

/ 5 نظر / 4 بازدید
شیرین

سلام من دبیر هستم شاغل در تبریز.از طریق اینترنت با موسسه آشنا شدم.و همکارها ودوستان زیادی دارم که در حد وسعمان کارهایی میکنیم ولی اگر سازمان دهی شده وتخصصی کار کنیم بهروریمان بالا خواهد بود.لطفا راهنمایی کنید برای همکاری با بنیاد ممنون

شیرین

سلام من دبیر هستم شاغل در تبریز.از طریق اینترنت با موسسه آشنا شدم.و همکارها ودوستان زیادی دارم که در حد وسعمان کارهایی میکنیم ولی اگر سازمان دهی شده وتخصصی کار کنیم بهروریمان بالا خواهد بود.لطفا راهنمایی کنید برای همکاری با بنیاد ممنون

فرزانه

من فکر می کردم فقط پسرک علاقه ویژه دارد به دستشویی خونه خودمون

رهگذر

خونه ی نو مبارک[گل]