چراهای شگفت انگیز

پسرم مجموعه کتاب های چراهای شگفت انگیزش رو به خواهرش داده 

دخترم الان نشسته جلد ِ نوزاد جانوران رو میخونه 

اِ مامان می دونستی این فاخته ی اروپایی جوجه هاشو میزاره لانه ی دیگران خودش بزرگ نمی کنه ؟ ! اصلا از این فاخته ی اروپایی خوشم نیومد .

بعد از اینکه چند لحظه ماتش برد 

خوبه فاخته ی ایرانی اینطور نیست !!!

وای مامان میدونستی اسب دریایی باباشون بچّه به دنیا میاره ؟!!

و ... 

و همینطور ادامه دارد

/ 5 نظر / 4 بازدید
مینجق

ای جان! انگار این دلبر پریروی شهر آشوب شهر ما قرار زیست شناس بشه. BB: Brain and Beauty

مینجق

در محله ی چینی ها در سان فرانسیسکو می دیدم که اسب دریایی را خشک کرده اند و به عنوان داروی چینی می فروشند. (همان موجودات دریایی کوچک شبیه انتگرال منظورم هست نه آن موجودات گنده ی یغور در صحراهای آفریقا. آن چهارپاهای گنده "اسب آبی" هستند نه "اسب دریایی". )

مینجق

کنجکاو شدم بیشتر در مورد اسب دریایی بخوانم. این یکی بایدبرای آنا و بقیه ی خانم ها جالب باشد: 6. Many seahorses mate for life. felicito rustique, Flickr Many seahorses are monogamous, meaning they mate for life. The male and female have an elaborate, daily courtship ritual, involving a "dance" where they entwine their tails, and may change colors. چه رمانتیک! منبع: http://marinelife.about.com/od/invertebrates/tp/10-Facts-About-Seahorses.htm

فرزانه

دخترک ناز خوب بلد است دلبری کند ... این چیزا را من تا حالا نمی دونستم چیزهایی که بچه ها می دونند و ما نمی دونیم داره بیشتر و بیشتر میشه [مغرور]

م (دبیر بازنشسته )

ای عروسک شیرین زبان !