آرزو

دخترم از وقتی تعطیل شده بدون وقفه نشسته اجرای ویولون و ویولون سل میبینه 

 امروزم نشسته زل زده به اجراهای روحانی !                                                 ماماااااااان ؟ فکر می کنی چقدر طول میکشه من رهبر ارکستر بشم ؟!

/ 2 نظر / 4 بازدید
ثمین

وای کاش میدیدمش [قلب]

فکر نمی کنم زیاد طول بکشه