چهل سال تمام

 دوستی می گفت چهل سالگی سرآغاز مکاشفات است ! 

برای من فاصله ی بین سی تا چهل سالگی به تصویر محوی می ماند که از پنجره ی قطار سریع السیری گرفته باشند ! دقیق که می شوم ؛خودم را می بینم متصل به زنجیره ی شتابی محال !  عبور ِ بی وقفه  ... ازتصویری که می بایست خوب می دیدم ... صدایی که باید می شنیدم ... جایی که می ایستادم و نفسی تازه می کردم ... گاه حتّی یک آن تأمل را از خودم دریغ می کردم ...

گذر ِ مُدام از خودم برای جا نماندن از چرخه ای که باورش نداشتم امّا ترس پرت شدن جسارت رها کردنش را از من گرفته بود ! 

جایی در این بازه بود بسی دردناک ! و باید می بود برای ایستادن و دیدن ِمسافتی که بی درنگ دویده بودم . فهمیدم با تمام ِ ادعای ِ" من بودنم " لذّت داشتن و بودن ِ با عزیزانم را در این دور ِ تند ِ پوچ ِ دویدن و نرسیدن از دست می دهم . اگر به خودم نهیب نزنم افسوس ِ زجر آوری که تجربه اش را داشته ام چاره ساز نخواهد بود !

از دست دادن ِهمین لحظه های به ظاهر ساده! از آنجایی که همیشه جلوی چشممان هستند خطایی است که اغلب ندانسته گرفتارش هستیم . فکر می کنیم دائمی و ابدی اند .آنقدر از بودنشان  مطمئن هستیم که همان جا رهایشان می کنیم برای به دست آوردن یا رسیدن به بهترین ها !  فکر می کنیم فرصت داریم که برگردیم و سراغشان را بگیریم  و آنها هم همانطور ثابت خواهند ماند  !... غافلیم از آنچه بی بازگشت است .

نمی دانم سعادت ِ درک و رسیدن به مکاشفات ِ چهل سالگی را خواهم داشت یا نه !  برای من لذّت ِ لبخند ِ همسرم ،گپی با پسرم و گوش دادن به دخترم  ... بخش عمده ای از نتایج چهل سالی است که سپری کرده ام :))) باقی را باید نهفت !

/ 6 نظر / 4 بازدید
سروناز

تولدت مبارک خانمی چند بار خوندمش آخ که ترس از پرت شدن با من چه ها که نکرده من شجاعت تو رو ندارم محکم چسبیدم با اینکه می دونم اشتباهه

مامان آرمان

به اینایی که نوشتی کاری ندارم تولدت مبارک و کیک میخوام والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته فکر میکنی باوچند سطر می تونی از زیرش در بری مکاشفه یا هر چیزی که هست برای تو کیک برای دوستان است [هورا]

ماهی

تولدتون مبارک تبریک میگم برای جرئتی که داشتین[لبخند]

حضرت خودم

این دست نوشته هایت را دوست دارم .اینجا ترس از پرت شدن درگیرم کرد و چه خوب که جسارت داری خودت رو تحلیل کنی به همراه خانواده شاد باشی و سربلند و البته به تبع مادر آرمان کیک به ما هم می رسد آیا؟

م

عمده نتایج این چهل سال رو محکم بچسب و واقعا خوش به حال خانواده ات همیشه در کنار هم شاد باشید در ضمن من رمز اینستا گرام را فراموش کرده ام چطوری عکس ها را ببینم

س

مشتاق اون باقی نهفته اش هستم [نیشخند] تولدت مبارک آخه سن و سال رو لو میدن ؟