یکی از عقل می لافد !

 یکی از عقل می‌لافـد ، یکی طامات می‌بافـد

بیا ! کاین داوری ها را به پیش داور انـدازیـم!

                                                                حافظ

/ 1 نظر / 23 بازدید
مینجیق

شان نزول این شعر در وبلاگ آنا چی بود؟