آفرین ممنوع

اِ...؟

چرا هر چی میگم به این پسر جانمان بر می خورد ؟

از امروز صبح چند بار قیافه گرفته برام ،تازه اینجاش جالبتره، بسیار امری بغض کرده که دیگه به من نگی آفرین ؟!!!

اصولا بهتره کاری به کارش نداشته باشم ،من که چیزی نگفتم ،گفتم ؟این سرآغاز ورود به راهنمایی می باشد به گمانم

 تازه قرار شده از فردا روزای زوج نصف روز بره سرکار !!!!!

/ 2 نظر / 5 بازدید
باهری

همه اینها نشونه اینه که شازده دارن مرد می شن... موفق باشید.

دیمزن-

سرِ کار؟! آفرین!!