وقتی دخترم گرسنه باشد :)

می خواست شیرینی بخوره گفتم تا شام چیزی نمونده یه کم صبر کن ، رفت بقیّه ی تکالیفش رو بنویسه جمله سازیش مونده بود و این شد نتیجه :)

می خواهم : من می خواهم آشپز یا سرآشپز بشوم.

درست خواهم کرد: من دسر شارلوت درست خواهم کرد.

پُشته : من پُشته ای پُر از خوردنی برمی دارم .

آغاز:زمان آغاز شام رسیده است .

... تا آخرش مربوط به غذا و خوردن بود :))

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
ه.ا

ای جان [قهقهه]

مینجیق

[قهقهه]