وقتی بابا معلم می شود

پسرم :بابا ؟ تابع کجا به درد می خوره؟

باباش :همه جا

پسرم :کجای همه جا ؟

باباش :خب ؟! هر طرف همه جا !

/ 2 نظر / 6 بازدید
مرجان

تابع یکی از مفاهیم قشنگ ریاضیه

ساناز

جوابی جامع