آخرین روز سال

امروز آخرین روز سال است .در دنیایی که تقویم در آن رایج است ،مردم به کارهایی که قصد دارند درسال جدید انجام دهند فکر می کنند ،و سوگند یاد می کنند که انسان شریف و درست کاری باشند ،بدگویی کسی را نکنند ،دروغ نگویند،کسی را فریب ندهند ،حتّی اگر دشمنانشان مستحق تمام این چیزها باشند . 

                                                                  از سال مرگ ریکاردو ریش 

                                                                        ژوزه ساراماگو                                                                                                    ترجمه ی عباس پژمان   

/ 0 نظر / 5 بازدید