یاوری سبز

رفته بودم نمایشگاه کارهای دستی  "کودکان کار خیابانی " مسئولش دختر دانشجوی جوان و با حوصله ای بود .توضیح داد منظور از کودک خیابانی کار بچه هایی هستند که شب ها جایی برای خواب ندارند ! روزها کار می کنند برای لقمه ای و شب ها معمولا در پارک و ... می خوابند !

و چقدر خوشحال شدم وقتی متوجه شدم شعبه ی رسمی در تبریز ندارند چون در تبریز و شهرهای اطراف کودک خیابانی کاری به آن معنی وجود ندارد و تنها دلیلش حمایت همه جانبه ی مردم است . حتی مثالی زدند از کودکی که در زلزله ی اخیر ورزقان تمامی اعضای خانواده اش را از دست داده ، خانواده ای از اقوام دور همسایه شان در سرعین سرپرستی اش را برعهده گرفته اند .

/ 3 نظر / 5 بازدید
مهدی

انشاءالله قسمت شماهم بشه

سولماز

خداروشکر [لبخند]