امروز با دخترم رفتم دفتر کاروان برای معاینات پزشکی و دادن یک سری مدارک ،به خاطر سنم جلسه ی سه شنبه شامل حالم نشد .سه شنبه مسن تر ها و افرادی که داروی به خصوصی رو به طور مستمر مصرف می کنند باید برن 

برمی گشتیم بهش گفتم ،مامان جان تقریبا هفت ماه دیگه یه مدّت نیستم .حدس می زدم که اَخم کند ، سگرمه هایش رفت تو هم که کی به درسام برسه بابا اُ استثنا ء رو بلد نیست ! 

تمتع از پارسال شده 45 روز !! ومن شنیده بودم 21 روز خواهد شد ! کشورهای دیگه 16 روزه هست .بعضی وقتا به خودم میگم کاش از یه جای دیگه ثبت نام می کردم .

/ 2 نظر / 3 بازدید
یاسمن

نمیدونم چرا اما حس میکنم زیارتی که دلم پیش بچه ام باشه به دلم نمی چسبه

مامان علیرضا و حسین

اِ! مامان من هم امساله!! با دخترتون همدردیم!! بابای من هم اُ استثنا رو بلد نیست! کاروان کی ثبت نام کردین؟