بالاخره اگر اتّفاق غیر منتظره ای پیش نیاد ؟ فردا به انجمن میرم ؛یعنی باید برم نوبت عمّه جانه 

/ 0 نظر / 10 بازدید