سؤنان گؤرمؤش = تازه به دوران رسیده 

هیچ از این چنین فردی خوشم نمیاد .

/ 2 نظر / 5 بازدید
مینجق

سلام امیدوارم حال دختر جان کامل خوب شده باشه. از طرف من رئی ماهش را ببوسید