چهلم  هم گذشت باز هم به این سادگی ،می آییم و می رویم .

کتمان نمی کنم که گاهی خیلی دلتنگ می شوم .خیلی زیاد ...ولی با وجود این زندگی زیباست .زیبا بودنش به این بستگی دارد که زیبایی را چه تعریف کنیم ؟

/ 0 نظر / 4 بازدید