جمعه همسرم تمام روز معلّم فیزیک پسرجان بود و عصر هم علوم داشت با دخترش:))

شب نشسته بود می گفت تمام بدنم بی حس شده  از خستگی ! چه کار سختیه 

/ 5 نظر / 10 بازدید
ا.ه

خسته نباشند .آنا جان تو و خانواده ات نشان می دهید زندگی چندان پیچیده نیست لذت های زندگی همین چیزهایی است که می نویسی وچقدر خوشحالم که این لحظات را با ما هم شریک می شوی

سمانه

همسر شما معلم نیستند ؟

ا. ش.

[خنده]

[لبخند]