صرف چای در عصر

دخترم :اگه خانمم منو دعوت کنه برای صرف چای در عصر !!! اجازه میدی برم ؟ 

فقط تو رو دعوت می کنه ؟

دخترم: نمی دونم فکر کنم چون گفت دوست داره بیشتر با هم آشنا بشیم !!!

حالا...  اگر دعوت کرد تصمیم می گیریم !!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
آیلار

عجب زلزله ای متوجه شدید