تنوع

بارها شنیده بودم که دخترا زود بزرگ میشن الان به وضوح حس می کنم :) اگر پسرم بخونه حتما میگه دختر عزیزشه و ...

ادبیات اینروزهای دخترم :به نظرم این کار شما صحیح نیست !شما درست می فرمایید !! خسته نباشید !!! بسیار ممنونم ! کاری ندارین ؟ کمکی ازمیاد انجام بدم ؟با اجازه و ...

برادرش :با اون هیکل و صدا هیهی هاها هوهو !!!!! 

خب ؟

- تنوع ایجاد می کنم !!!

بعله ! متنوع شدیم ! برو محض رضای خدا یه دستی به موهات بکش 

-( دستش رو کشید روی موهاش ) بفرما خوب شد !

/ 0 نظر / 3 بازدید