چه تحلیلی !

- چرا چینی ها فقط یه بچّه دوست دارن ؟!

چون کشورشون خیلی پرجمعیّته 

- یعنی ما جمعیّت خیلی کمی داریم ؟ تو چینی ها رو دوست نداشتی ؟!

خب ؟!

- دوستم می گفت شنیده باید جمعیّت زیاد بشه ! مامانش هم بچّه دوست نداره تازه مامانش گفته خوش به حال چینی ها ! 

/ 3 نظر / 4 بازدید
ثمین

عاشقشممممم[قلب]

مهناز

این دیالوگ ها رو بعدها که بخونن چقدر ازت تشکر میکنن خوش به حالت اینقدر حوصله داری

اولدوز

قیزیلدی دااااااااا[قلب]