گزارش ماهانه

ریاضی سرگروه شدم ،فیزیک نفر اوّل شدم .حرفه وفن چهار تا سؤال خالی گذاشتم ،دینی هم ده شدم تازه دبیرش هم دعوام کرد !!!

 مامان میگم چرا نمیگن و امتحان می گیرن بی انصافی میکنن من از کجا بدونم حرفه رو حفظ میکنن مگه درس عملی نیست؟

 - مگه ریاضی و فیزیک گفته بودن امتحان میگیرن ؟

ریاضی و فیزیک فرق میکنه اونا رو که لازم نیست بخونیم .

- وا؟؟

 

خب این هم از گزارش ماهانه ی پسرجانمان 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مامان علیرضا و حسین

منم اول راهنمایی که بودم نمی دونستم فیزیک رو می خونن برا همین 7 شده بودم!! اولین و آخرین نمره ی تک من در طول زندگی ام!