اندر فواید خواهر داشتن

هنر بیست شدمااا  !  اگه گفتی چطوری؟

آقامون گفت نمره ات رو میدم اگر اعتراف کنی مامانت کشیده ! منم گفتم کار خواهرمه !! اونم پرسید چند سالشه و گفت کارش بیسته !!!

/ 2 نظر / 4 بازدید
مینجیق

جالبه که مربی شان فهمیده نقاشی اثر یک خانم هست! دخترک واقعا بااستعداد هست. کاش ادامه بده[گل]

مامان علیرضا و حسین

[قهقهه] خیلی جالب بود! معمولا کوچیکا به بزرگا می دن نقاشی بکشن. خونه ی شما برعکسه!